418 m2 montage, showroom, lager & kontor
Lejemålet er velegnet for grafisk virksomhed med behov for plads til printere, folie, arbejdsborde, showroom og lidt kontor m.m.

Men også til webshop eller handelsvirksomhed med behov for lager og plads til pakning m.m.

Fra parkeringspladsen er der indgangsdør i gavlen af bygningen, men der er også indgangsdør i glasfacaden.

Lejemålet er den tidligere kantine + køkken for alle medarbejderne dengang, hvor den samlede bygnings-masse var optaget af en og samme virksomhed.

Den eksisterende buede væg fjernes og køkkenudstyr m.m. tages bort således, at lejemålet kan anvendes til et nyt formål.

Derved får man et stort rum med lidt højere til loftet fremme ved den store glasfacade, samt mindre rum til køkken, arkiv og lager inde bag ved.

Hertil kommer tre toiletter.


Lejevilkår


Areal
Det samlede bruttoareal udgør 418 m2.

Leje
Den samlede årlige leje udgør kr. 165.000, hvilket svarer til kr. 395 pr. m2.

Varmeregnskab, el & vand
Lejer betaler et årligt acontobeløb på kr. 50.000 til regnskab for brændsel, reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg, varmemester, administration m.m.

Lejer betaler endvidere eget forbrug af el, vand og vandafledning i henhold til bimålere.

Depositum
Depositum indbetales kontant med et beløb svarende til 6 måneders leje + moms.


Download lejeprospekt


Klik herunder for at hente et lejeprospekt i pdf - Vi glæder os til at vise dig ejendommen!

Download prospekt (pdf) - klik her


418 m2 montage, showroom, lager & kontor
Industri og lager
Copyright © 2012 Erhvervsparken Egedal